รวมสิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำงานขุดเหมือง

by Edwin Holt
28 views

การขุดเหมืองมักจะอยู่ใต้ดินเสมอ

การทำเหมืองครอบคลุมทั้งวิธีการทำเหมืองใต้ดินและการทำเหมืองบนพื้นผิว ซึ่งการทำเหมืองบนพื้นผิว ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางสำหรับแร่หรือวัสดุที่อยู่ใกล้พื้นผิวโลก การดำเนินการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการกำจัดชั้นดินและหินเพื่อเข้าถึงแร่หิน ในทางตรงกันข้าม การทำเหมืองใต้ดินนั้นใช้เพื่อการเข้าถึงแร่หินที่อยู่ลึกกว่า แต่ละวิธีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความท้าทายด้านความปลอดภัย และข้อกำหนดทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงสำคัญมากที่ต้องทำความเข้าใจรูปแบบงานของตนเอง

งานขุดเหมืองมีไว้สำหรับแรงงานไร้ฝีมือเท่านั้น

ความจริงแล้ว งานขุดเหมืองมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร นักธรณีวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ อุตสาหกรรมนี้มีเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย ตั้งแต่งานระดับปฏิบัติการไปจนถึงตำแหน่งด้านเทคนิคและการวิจัยที่สำคัญต่างๆ

งานขุดเหมืองเป็นอุตสาหกรรมสำหรับผู้ชายเท่านั้น

ในปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมเหมืองแร่มีการพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยในอดีตอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีผู้ชายเป็นใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงก็มีบทบาทในงานเหล่านี้อย่างมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากความเปิดกว้างทางเพศของการทำงานมากขึ้น งานขุดเหมืองจึงไม่ใช่แค่สำหรับผู้ชายอีกต่อไป

2.การทำเหมืองมักจะทำลายสิ่งแวดล้อม copy

การทำเหมืองมักจะทำลายสิ่งแวดล้อม

การทำเหมืองสมัยใหม่มักมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองหลังจากการทำงานเสร็จสิ้น แนวทางปฏิบัติเหล่านี้รวมถึงความพยายามในการฟื้นฟูระบบนิเวศ จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการขุด ดังนั้น การทำงานในเหมืองในปัจจุบันนี้จึงอาจจะไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างที่คิดนั่นเอง

งานขุดเหมืองเป็นอันตรายเสมอ

แม้ว่าการทำเหมืองโดยธรรมชาติแล้วจะมีความเสี่ยงบางประการ แต่การทำเหมืองสมัยใหม่ก็มีความปลอดภัยมากกว่าในอดีตมาก ต้องขอบคุณกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด อุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุง และการฝึกอบรมขั้นสูง ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำงานช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย เช่น การฝึกซ้อมเป็นประจำ การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และการนำระบบติดตามขั้นสูงไปใช้ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

คนงานเหมืองมักจะสกปรกอยู่เสมอ

ความก้าวหน้าในอุปกรณ์และวิธีการทำเหมืองในสมัยใหม่ได้ลดการสัมผัสทางกายภาพโดยตรงกับวัตถุในเหมืองลงอย่างมาก การปฏิบัติงานหลายอย่างเป็นแบบเครื่องจักรหรือแบบอัตโนมัติ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมการทำงานสะอาดขึ้นและมีการควบคุมมากขึ้น ดังนั้นคนงานในเหมืองจึงไม่ได้แปลว่าจะสกปรกเสมอไป

3.งานขุดเหมืองไม่มีความก้าวหน้าทางอาชีพ copy

งานขุดเหมืองไม่มีความก้าวหน้าทางอาชีพ

การขุดเหมืองนั้นมาพร้อมกับความก้าวหน้าในการทำงานที่หลากหลายพร้อมศักยภาพที่สำคัญสำหรับการเติบโตในสายงาน พนักงานในภาคเหมืองแร่สามารถก้าวหน้าจากตำแหน่งระดับเริ่มต้นไปสู่บทบาททางเทคนิคที่เชี่ยวชาญมากขึ้น หรือเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารและความเป็นผู้นำ การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่จำเป็น ซึ่งเป็นเส้นทางสู่การเติบโตทางอาชีพ

เหมืองทั้งหมดเหมือนกัน

ในความเป็นจริง เหมืองประเภทต่างๆ สกัดวัสดุได้หลากหลาย ตั้งแต่ถ่านหินและโลหะมีค่าไปจนถึงแร่ธาตุหายาก เหมืองแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นเหมืองแบบเปิด ใต้ดิน หรือบนพื้นดิน ก็ล้วนมีความท้าทายในการทำงาน เทคนิคในการทำงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

สุดท้ายนี้ สิ่งทำคัญในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี และควรผ่านการอบรมสารเคมี  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสถานประกอบกิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี กิจการก่อสร้าง สถานีบริการหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซ สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องทำงานกับสารเคมีอันตราย หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้การอบรมเกี่ยวกับความรู้ทางสารเคมี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้สารเคมีและผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีและข้อกำหนดของกฎหมาย และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เข้าสู่โลกของความปลอดภัยในการทำงาน ที่นี่เราพร้อมแชร์เคล็ดลับและแนวทางที่ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น

บทคามล่าสุด

บทความแนะนำ

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by tsownersgroup