รู้จักกับ มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และอื่นๆ

by Edwin Holt
69 views

เริ่มกันที่ 29 CFR 1910.132 มาตรฐานนี้กำหนดให้มีการเลือก การจัดเตรียม การใช้ และการบำรุงรักษา PPE อย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องพนักงานจากอันตรายในที่ทำงานซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการควบคุมทางวิศวกรรมหรือการบริหาร โดยเฉพาะในคลังเก็บสินค้า

 • ดำเนินการประเมินอันตราย : ระบุอันตรายทางกายภาพและสุขภาพในสถานที่ทำงานที่จำเป็นต้องใช้ PPE
 • เลือก PPE ที่เหมาะสม : เลือก PPE ที่เหมาะสมและให้การป้องกันที่เพียงพอต่ออันตรายที่ระบุ
 • ฝึกอบรมพนักงาน : ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแล และข้อจำกัดของ PPE ที่ถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจเมื่อจำเป็นต้องใช้ PPE รวมไปถึงวิธีสวมใส่ และขั้นตอนการบำรุงรักษา
 • บำรุงรักษา PPE : ตรวจสอบ ทำความสะอาด และเปลี่ยน PPE เป็นประจำตามความจำเป็นเพื่อรักษาประสิทธิภาพการใช้งานของ PPE

2.อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า (29 CFR 1910 copy

อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า (29 CFR 1910.133)

มาตรฐานนี้ระบุถึง PPE สำหรับความเสี่ยงต่อดวงตาและใบหน้าโดยเฉพาะ โดยกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการป้องกันที่เหมาะสมเมื่อลูกจ้างสัมผัสกับอันตราย เช่น อนุภาคขนาดเล็ก โลหะหลอมเหลว สารเคมีเหลว กรดหรือของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ก๊าซเคมี หรือการแผ่รังสีแสงที่อาจเป็นอันตราย 

 • การจัดหาแว่นตานิรภัย แว่นตานิรภัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า : ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาหรือใบหน้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอันตรายในแต่ละรูปแบบด้วย
 • การดูแลให้สวมใส่ได้พอดี : อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าจะต้องสวมให้พอดี และไม่รบกวนการเคลื่อนไหวหรือการมองเห็นของผู้สวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (29 CFR 1910.134)

เมื่อพนักงานสัมผัสกับอากาศที่มีการปนเปื้อนซึ่งการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถทำได้หรือไม่มีประสิทธิภาพ การป้องกันระบบทางเดินหายใจถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยมาตรฐานนี้จะให้รายละเอียดที่สำคัญรวมถึง

 • การเลือกอุปกรณ์ช่วยหายใจ : ขึ้นอยู่กับอันตรายในการทำงาน การเลือกประเภทของเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมจะให้การป้องกันที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานอย่างมาก
 • การทดสอบความพอดี : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องช่วยหายใจที่กระชับพอดีกับลักษณะใบหน้าและขนาดของผู้สวมใส่เพื่อป้องกันการรั่วซึมของอากาศ
 • การฝึกอบรมผู้ใช้ : ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการใช้ ข้อจำกัด และการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจอย่างเหมาะสม
 • การประเมินทางการแพทย์ : การดำเนินการประเมินทางการแพทย์เพื่อกำหนดความเหมาะสมของพนักงานในการใช้เครื่องช่วยหายใจ

3.ป้องกันการได้ยิน (29 CFR 1910 copy

ป้องกันการได้ยิน (29 CFR 1910.95)

เพื่อรับมือกับการสัมผัสเสียงรบกวนจากการทำงาน มาตรฐานนี้จำเป็นต้องมีแนวทางที่ครอบคลุมในการป้องกันอันตรายจากการฟังเสียงดังระหว่างทำงาน

 • การตรวจสอบเสียงรบกวน : การระบุพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินเกณฑ์ของ OSHA ที่ 85 เดซิเบลโดยเฉลี่ยตลอดกะ 8 ชั่วโมง
 • อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน : จัดเตรียมที่อุดหูหรือที่ปิดหูให้กับพนักงานที่สัมผัสกับเสียงรบกวนเป็นระยะเวลานาน โดยคำนึงถึงระดับการลดเสียงรบกวนเพื่อให้ปลอดภัยต่อการทำงาน
 • การทดสอบการได้ยิน : มาตรฐานนี้มาพร้อมกับการทดสอบการได้ยินเพื่อตรวจสอบสุขภาพการได้ยินของพนักงานที่สัมผัสกับระดับเสียงสูง

อุปกรณ์ป้องกันเท้า

แม้ว่า OSHA จะไม่มีมาตรฐานแยกต่างหากสำหรับการปกป้องเท้า แต่ข้อกำหนดดังกล่าวก็อยู่ภายใต้มาตรฐาน PPE ทั่วไป (29 CFR 1910.132) 

 • การจัดหารองเท้านิรภัย : สำหรับพนักงานที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง เช่น วัตถุหล่น อันตรายจากการกระแทก หรืออันตรายจากไฟฟ้า จะต้องจัดเตรียมรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าบูทที่มีคุณสมบัติที่จำเป็น (นิ้วเท้าเหล็ก ฉนวนกันความลื่น)
 • การเลือกตามอันตราย : ควรเลือกรองเท้าโดยพิจารณาจากอันตรายเฉพาะที่ระบุในการประเมินอันตรายของสถานที่ทำงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เข้าสู่โลกของความปลอดภัยในการทำงาน ที่นี่เราพร้อมแชร์เคล็ดลับและแนวทางที่ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น

บทคามล่าสุด

บทความแนะนำ

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by tsownersgroup