เลือกอบรม จป บริหาร in house ดียังไง คุ้มค่ามากแค่ไหน

by Edwin Holt
18 views

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญและดูแลอย่างเข้มงวด การมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดการความปลอดภัยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อความมั่นใจให้ทุกองค์กรมีมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนกัน กฎหมายจึงได้กำหนดให้ต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

ทำให้หลายองค์กร (ที่จัดอยู่ในบัญชีที่ 1,2 และ 3) ต้องให้ลูกจ้างเข้าอบรม แต่เมื่อต้องเลือกศูนย์ฝึกอบรมเรามักจะเห็น รูปแบบอบรม จป บริหาร แบบ in house วันนี้เราได้รวมข้อดีเกี่ยวกับการเลือก อบรม แบบอินเฮ้าส์ (in house) ดีอย่างไร

จป.บริหาร คืออะไร?

จป.บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างเป็น จป.บริหาร ขององค์กรซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเป็นระดับผู้บริหารขององค์กรที่ต้องมีเป็น แต่หลายคนอาจสงสัยว่า ถ้าในองค์กรไม่มีระดับผู้บริหารทำยังไง? ไม่ต้องมี จป.บริหารใช่ไหม  ต้องตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ครับ ถ้าหากองค์กรไม่มีระดับบริหาร นายจ้างหรือเจ้าขององค์กรต้องเข้าอบรมจป บริหารเอง

ซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน วางแผน กำหนดนโยบาย และมาตรการความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ในสถานประกอบการ

ทำยังไงถึงจะเป็น จป บริหาร

ทำยังไงถึงจะเป็น จป.บริหาร

เพื่อที่จะเป็น จป.บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ที่ถูกแต่งตั้งต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร จากศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักสูตรการอบรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการและมาตรการความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรอบรม จป.บริหาร

 1. เนื้อหาหลักสูตร:
  • หมวดวิชาที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (3 ชั่วโมง)
  • หมวดวิชาที่ 2 : กฎหมายความปลอดภัยฯ ในการทำงาน (3 ชั่วโมง)
  • หมวดวิชาที่ 3 : ระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน (6 ชั่วโมง)
 2. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:
  • เป็นพนักงานหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากนายจ้างเป็น จป.บริหาร
  • ได้รับการยินยอมเข้าอบรมจากองค์กร (ไม่สามารถสมัครได้ด้วยตนเองต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทส่งเข้าอบรม)
 3. ระยะเวลาและวิธีการอบรม:
  • การอบรมมักมีระยะเวลา 2 วัน
  • มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และทำกิจกรรมกลุ่ม
  • รวมถึงการจัดทำรายงานและการประเมินผลการเรียนรู้
 4. ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต:
  • ผู้เข้ารับการอบรมควรเลือกศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้ได้รับการรับรองและใบประกาศนียบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเช็คได้โดยนำเลขทะเบียนไปเช็คที่เว็บกรมสวัสดีการฯ >>> ตรวจเช็คศูนย์ฝึกอบรม จป ได้ที่นี่

นอกจากการเลือกศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตร จป.บริหาร แล้วคุณมักจะเห็นตัวเลือกรูปแบบอบรม แบบอินเฮ้าส์ และ แบบบุคคลทั่วไป หลายคนอาจสงสัยว่ามันคืออะไร เนื้อหาแตกต่างกันไหม ต้องบอกเลยว่าเนื้อหาไม่แตกต่าง แต่จะต่างแค่การเดินทาง

แบบบุคคลทั่วไป คือ ลูกค้าต้องเดินทางมาอบรมตามสถานที่ศูนย์ฝึกอบรมจัดไว้ให้ โดยจะมีวันอบรมให้เลือกตามที่ศูนย์ฝึกจัดไว้ให้ลูกค้าเลือกลงทะเบียนจองวันอบรม เหมาะกับองค์กรที่มีพนักงานที่ต้องส่งเข้าอบรมจำนวนน้อย สะดวกออกงบค่าเดินทาง ค่าที่พัก (เนื่องจากต้องอบรม 2 วันทำให้ต้องจองที่พักอย่างน้อย 1 คืน) ส่วนรูปแบบอบรม จป บริหาร อินเฮ้าส์ มักเป็นตัวเลือกที่หลายองค์กรเลือกใช้บริการซึ่งมีข้อดีดังนี้

รูปแบบการอบรม จป.บริหาร แบบอินเฮ้าส์

รูปแบบการอบรม จป.บริหาร แบบอินเฮ้าส์

1 ในรูปแบบของการอบรม จป.บริหาร ที่ได้รับความนิยมมาก การอบรมจป บริหารแบบอินเฮ้าส์ คือ การที่ทีมงานวิทยากรเดินทางไปสอนที่สถานประกอบการของผู้เข้ารับการอบรมเอง ซึ่งรูปแบบนี้มีข้อดีหลายประการที่ทำให้เหมาะสมกับองค์กรหลายประเภท

ข้อดีของการอบรม จป.บริหาร แบบอินเฮ้าส์

1. ความสะดวกสบาย:

ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรม พนักงานสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ทันทีที่สถานที่ทำงาน ทำให้ลดภาระการเดินทางและการหยุดงานได้

2. การปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับองค์กร:

วิทยากรสามารถปรับกิจกรรมการอบรมให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานและความต้องการเฉพาะขององค์กร ทำให้พนักงานได้รับข้อมูลที่ตรงกับสภาพแวดล้อมการทำงานจริงของตนเอง

3. การประเมินและปรับปรุงสถานที่ทำงาน:

วิทยากรสามารถเดินสำรวจและประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรได้ทันที พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

4. ลดค่าใช้จ่ายในการอบรม:

องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและที่พักของพนักงานที่ต้องไปอบรมที่อื่น นอกจากนี้ การอบรมแบบอินเฮ้าส์มักมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับการส่งพนักงานไปอบรมแบบแยกกลุ่ม

5. สามารถจัดอบรมเหมาะสมกับเวลาขององค์กร :

คุณสามารถเลือกวันการอบรมให้เหมาะสมกับเวลาการทำงานขององค์กร ทำให้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำงาน

ราคาของการอบรม จป.บริหาร แบบอินเฮ้าส์

ราคาของการอบรม จป.บริหาร แบบอินเฮ้าส์

หลายคนอาจสงสัยว่าอบรม จป.บริหาร แบบอินเฮ้าส์มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?  เนื้อจากเป็นการจัดแบบเหมาะคอร์ส โดยส่วนใหญ่ราคาเริ่มต้นที่ 24,000 บาท จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศูนย์ฝึกอบรมและจำนวนคนที่อาจต้องการเพิ่มเติม สำหรับองค์กรที่ต้องการความสะดวกและประหยัดเวลา การเลือกอบรมแบบอินเฮ้าส์ถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

เราขอแนะนำศูนย์ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในการอบรม จป.บริหารแบบอินเฮ้าส์ เพื่อให้คุณได้รับการอบรมที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการขององค์กรของคุณ: อบรม จป บริหาร in house ของบริษัทเซฟตี้ เมมเบอร์ จำกัด พร้อมเดินทางสอนอบรมทุกจังหวัด ทั่วไทย

ข้อสรุป

การเลือกอบรม จป.บริหาร แบบอินเฮ้าส์เป็นทางเลือกที่ดี สำหรับองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานของตน การอบรมแบบนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสะดวกสบายและลดค่าใช้จ่าย แต่ยังช่วยสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในทีมงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

การอบรมจป แบบอินเฮ้าส์ยังมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กร ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ วิทยากรยังสามารถให้คำแนะนำและแนวทางการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

ด้วยข้อดีเหล่านี้ การเลือกอบรม จป.บริหาร แบบอินเฮ้าส์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับพนักงานทุกคน

สนใจคอร์สอบรมสามารถขอรายละเอียดและใบเสนอราคาได้ที่ : Line : Safetymember

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เข้าสู่โลกของความปลอดภัยในการทำงาน ที่นี่เราพร้อมแชร์เคล็ดลับและแนวทางที่ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น

บทคามล่าสุด

บทความแนะนำ

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by tsownersgroup