KPI ที่เกี่ยวข้องกับ PPE

by Edwin Holt
29 views

เพื่อตรวจสอบการใช้งาน PPE ในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรับรองความปลอดภัยของพนักงาน การติดตาม Key Performance Indicators (KPI) ถือเป็นสิ่งสำคัญ KPI เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการใช้ PPE การวิเคราะห์โดยละเอียดของ KPI แต่ละรายการสามารถช่วยให้ผู้จัดการคลังสินค้า หรือหัวหน้างาน ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

อัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนด PPE

KPI นี้วัดว่าพนักงานปฏิบัติตามแนวทาง PPE ที่ได้รับคำสั่งอย่างสม่ำเสมอเพียงใด อัตราการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สูงบ่งบอกถึงวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและความตระหนักรู้ในหมู่พนักงานที่ดี สะท้อนถึงประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและทัศนคติโดยรวมต่อความปลอดภัยภายในองค์กร

กลยุทธ์การพัฒนา KPI: ปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของ PPE เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรของพนักงาน แก้ไขกับอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น PPE สวมไม่พอดี หรือ การเข้าถึง PPE ที่ยุ่งยาก

อัตราการสำเร็จการฝึกอบรม PPE

ติดตามเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่สำเร็จการฝึกอบรม PPE KPI นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับรองว่าพนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกต้อง การบำรุงรักษา และข้อจำกัดของ PPE ของตน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของ PPE ในการป้องกันการบาดเจ็บ

กลยุทธ์การพัฒนา KPI: การดำเนินการฝึกอบรมภาคบังคับเป็นประจำ การใช้สื่อการฝึกอบรมที่น่าสนใจ และกำหนดเวลาการติดตามผลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

อัตราอุบัติเหตุเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด PPE

คำนวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุโดยตรงจากการใช้ PPE ที่ไม่เหมาะสมหรือการไม่ใช้ PPE  KPI นี้ช่วยในการทำความเข้าใจผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจทั้งพนักงานและฝ่ายบริหาร เพื่อให้พวกเขาให้ความสำคัญกับการสวมใส่ PPE 

กลยุทธ์ในการพัฒนา KPI: การวิเคราะห์อุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและการติดตามแนวทางปฏิบัติ PPE และการดำเนินการแก้ไขตามที่ได้พบ

ระดับความพึงพอใจของ PPE

ประเมินความพึงพอใจของพนักงานกับ PPE ที่องค์กรมอบให้ รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสะดวกสบาย ความพอดี และความสะดวกในการใช้งาน ความพึงพอใจเชื่อมโยงโดยตรงกับอัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนด เนื่องจากพนักงานมีแนวโน้มที่จะสวม PPE ที่สวมใส่สบายและเหมาะสมกับความต้องการของตนอย่างสม่ำเสมอ

กลยุทธ์ในการพัฒนา KPI: การขอความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจหรือการประชุม ทดลองใช้ตัวเลือก PPE ใหม่ และปรับแต่ง PPE เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานที่หลากหลาย

เวลาเฉลี่ยในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม PPE

วัดประสิทธิภาพของกระบวนการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน PPE ระยะเวลาที่สั้นบ่งบอกถึงระบบการจัดการที่ตอบสนองได้ดีและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ในการพัฒนา KPI: ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ รักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ และรักษาสต็อกสำรองของรายการ PPE ที่จำเป็น

ต้นทุนต่อพนักงานสำหรับ PPE

คำนวณการลงทุนใน PPE ต่อพนักงาน เพื่อช่วยฝ่ายบริหารประเมินความคุ้มทุนของโปรแกรม PPE KPI นี้ช่วยในการจัดทำงบประมาณและทำให้มั่นใจว่ามีการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องคนงาน

กลยุทธ์ในการพัฒนา KPI: การเจรจาต่อรองราคาที่ดีกับซับพลายเออร์ การลงทุนใน PPE ที่ทนทานซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสูงกว่าแต่ค่าใช้จ่ายระยะยาวลดลง 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เข้าสู่โลกของความปลอดภัยในการทำงาน ที่นี่เราพร้อมแชร์เคล็ดลับและแนวทางที่ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น

บทคามล่าสุด

บทความแนะนำ

ติดต่อเรา

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by tsownersgroup